CHỒNG KHÔN

Ảnh: Sưu tầm


CHỒNG KHÔN
Chồng khôn nhường nhịn vợ mình
Chớ nên lý sự phân minh mà phiền
Cho bầu không khí an nhiên
Cơm ngon canh ngọt là tiên trong nhà
Chồng khôn luôn giữ thuận hoà
Ngọt ngào với vợ mới là trượng phu
Đừng cương mà chỉ có nhu
Quanh năm dào dạt gió Thu tràn về
Chồng khôn nhỏ nhẹ tỉ tê
Quan tâm chăm sóc vợ mê cả đời
Có câu: nhứt vợ nhì trời
Thế nên chớ có nặng lời không hay
Chồng khôn cùng vợ chung tay
Đắp xây tổ ấm ngày ngày không quên
Tình yêu sẽ được vững bền
Trăm năm viên mãn làm nên vuông tròn
Chồng khôn với vợ sắt son
Làm gương soi sáng cho con nên người
‘Thương nhau chín bỏ làm mười’*
Đừng nên sân hận mà người cười chê
Chồng khôn trọn nghĩa phu thê
Tơ duyên một lối đi về có nhau
Mặn nồng muôn thuở trước sau
Ngàn hoa đua nở thắm màu thuỷ chung
Chồng khôn độ lượng bao dung
Vợ là vàng ngọc vui cùng sẻ chia
Không lý do để xa lìa
Không làm cho vợ đầm đìa lệ đau
2/1/2023
Tú Sụn

* Thành ngữ.