QUÂN HỒI VÔ PHÈNG

Ảnh: Sưu tầm


Một ban Dân tộc tỉnh
Đã đến mười lăm người
Chỉ ngồi chơi xơi nước
Mà lãnh đạo đếm mười

Quá nực cười trái khoái
Chỉ có ở Việt Nam
Chúng nhắm mắt bổ nhiệm
Có việc đâu mà làm

Bắt thằng nào bổ nhiệm
Nẻ cổ ra mà ghè
Ăn tiền rồi phải nói
Làm bậy thế ai nghe

Sống phải tuân pháp luật
Đừng quân hồi vô phèng
Cạo đầu cán bộ tỉnh
Lãnh đạo quá lèn èn

Biên chế vô tội vạ
Dân è cổ ra nuôi
Miệng cứ hô hào giảm
Chỉ dấu đầu lòi đuôi

Lãnh đạo Thừa Thiên – Huế
Mở mắt ra mà nghe
Bổ nhiệm vậy có đúng?
Kỷ luật hay bao che?
29/7/2019
Tú Sụn