NĂM CON DÃ THÚ*

8Ảnh: Sưu tầm


Năm con dã thú đội lốt người
Chúng ra tay vô cùng tàn độc
Ngày đầu xuân chúng gieo tang tóc
Gây kinh hoàng vùng đất Điện Biên
Người con gái đôi mươi dịu hiền
Chúng bạo tàn luân phiên cưỡng hiếp
Hiếp ngày này ngày sau hiếp tiếp
Rồi rắp tâm chúng giết phi tang
Đúng là loài lang sói dã man
Bọn chó má ngàn đời nguyền rủa
Bọn đầu trâu giết người cướp của
Có lưới trời lồng lộng bủa vây
Tội tày đình tứ mã phanh thây
Chốn pháp trường đang chờ xử tử
18/2/2019
Tú Sụn
* Năm tên dã thú cướp của hãm hiếp giết người ở Điện Biên