NÁI NƯƠNG LONG

Ảnh: Minh hoạ


GÁI RỬA BỜ SÔNG
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Thu vén giang sơn một cặp tròn,
Nghìn thu sương tuyết vẫn không mòn.
Biết chăng chỉ có ông Hà Bá,
Mỉm mép cười thầm với nước non.

(Hoạ bài GÁI RỬA BỜ SÔNG của Nguyễn Khuyến)
NÁI NƯƠNG LONG
Trời thưởng ban cho cặp nõn tròn
Cọ kỳ, nhào nặn mãi thành mòn
Tự hào vốn quý đem khoe mẽ
Nom chứ đâu còn nước với non
15/7/2021
Tú Sụn