THÍCH LÀM THƠ

Ảnh: Sưu tầm

Bài xướng:
LỖI TẠI THƠ
Xem chừng lỗi tại mấy vần thơ
Đã ngấm vào duyên nỗi đợi chờ.
Mong ghé thăm nhau nhìn thấy mến
Ước về nhớ bạn lạc trong mơ.
Say mê ngất ngất tình dâng mắt
Âu yếm chan chan sóng vỗ bờ.
Người hỡi đa tình chi lắm thế
Hồn ta lạc lõng bến ngu ngơ…
TRẦN VĂN SỸ (Vũng Tàu)
.
Bài họa:
LỖI TẠI THƠ
Ngày rung cán bút nghĩ về thơ
Đêm cạnh đèn khuya giấc ngủ chờ
Trí mãi vọng tình hình với bóng
Tâm hoài hướng mộng thực cùng mơ
Tìm từ đối – nghịch điên đầu óc
Lựa chữ bình – thanh rối bến bờ
Ai bảo lang mang vì thế sự
Để người và ngợm cứ lơ ngơ…!
Sài Gòn, 01-7-2021.
NGUYỆT MINH HỒ

*******

GÓP BÚT CÙNG THI HỮU
(Vịnh ” LỖI TẠI THƠ ” -(Thơ Trần Văn Sỹ)

Cố chối cho là lỗi tại thơ
Tình xưa nghĩa cũ cứ lơ mơ
Chờ nhau đã mấy mùa sim tím
Đợi mãi bao hè trắng gốc bơ
Xướng họa văn chương tìm cảm hứng
Giao lưu nét bút gợi mong chờ
Buồn vương mắt ướt tình lai lán
Ngấn lệ hoen mi khép hững hờ !
Trương Quang Thọ

(Hoạ bài LỖI TẠI THƠ của Trần Văn Sỹ, Vũng Tàu)
THÍCH LÀM THƠ
Tuổi già đổi tính thích làm thơ
Tưới nước vườn hoa cũng để chờ
Ghép chữ lơ ngơ luôn thấy bí
Gieo vần lẩn thẩn cứ như mơ
Hân hoan rực rỡ hoa tràn lối
Phấn khích trào dâng nước ngập bờ
Mụ vợ lườm lườm như cáu lắm
Nhưng lòng tự nhủ cố làm ngơ
2/7/2021
Tú Sụn