XUÂN MUÔN MÀU

Ảnh: Sưu tầm

Muôn hoa báo hiệu tiếc xuân sang
Nụ nõn hương thơm lộc ngút ngàn
Gió thoảng én đưa mây tản mát
Sương thưa nắng ấm sóng miên man
Gái trai tụ tập vui đầu xóm
Già trẻ hân hoan nhởi cuối làng
Tết đến đoàn viên tràn hạnh phúc
Cây nêu ngóng đón pháo âm vang
25/10/2021
Tú Sụn