KHÓ KHẢ THI ĐÂY

Ảnh: Sưu tầm

Vừa nghe ông Thuỷ* nói ra
Rần rần tay nỗi da gà lên ngay
Ông tiến sỹ đề xuất hay
Phải đưa vào luật ý này cho ngơm**
Bờm đâu ơi hỡi là Bờm!
Về đây có bạn sớm hôm vui đùa
Bờm ơi chanh ngọt táo chua
Đúng sai sẽ biết, ăn thua gì đần
Có chứng chỉ tiền hôn nhân
Mới được cưới vợ Bờm lần ra không?
Ai dạy làm vợ, làm chồng
Ai rãnh mà phải bỏ công học bài
Ông tiến sỹ, xin thưa ngài
Ý là ý tốt nhưng ai cũng cười
Thật là dại dột hổ ngươi!
1/7/2021
Tú Sụn
* Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thuỷ, Học viện Cảnh sát nhân dân
** Ngơm: từ dân gian ý nói là oai, ngon.