NHỚ THƯƠNG

Anh: Sưu tầm


Phía bên em gối chăn lạnh lẽo
Anh từ nay cô độc lạnh theo
Nhớ em quá năm canh trằn trọc
Mất em rồi anh chịu gieo neo

Phía bên em mãi đành trống vắng
Anh từ nay vĩnh viễn héo hon
Thương em quá buồn buồn tủi tủi
Xa em rồi anh nguyện sắt son
2/6/2019
Tú Sụn