LÁNG GIỀNG BẤT HẢO

Ảnh: Sưu tầm


Ngàn năm lịch sử cạnh Trung Hoa
Thấm đẫm căm hờn Tổ quốc ta
Bất hảo, thâm nho từng thống trị
Thâm thù, bạo lực chửa buông tha
Biên cương quấy nhiễu xâm lăng mãi
Hải đảo ngang tàng cướp phá ta
Quá khứ bao lần hô nước lạ
Bây giờ nói thẳng nước Trung hoa*
5/4/2020
Tú Sụn
* Lần đầu tiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói tàu đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nạm là tàu của Trung Quốc.