CẢNH BÁO

Ảnh: Ngô Tấn Chữ


Hoạ bài: CHÂN DUNG MỘT BÁC SỸ ĐA TÀI của Ngô Tấn Chữ

CẢNH BÁO
Thầy này* có một chứ không hai
Bác sỹ đông y lắm biệt tài
Phong nhã ga lăng mô kém họ
Điển trai lồng lộng nỏ thua ai
Xiêu điêu thậm thụt phường môi thắm
Mê mẩn mon men hội cẳng dài
Cảnh báo xin nàng dừng hớp tớp
Đụng vào chắc chắn sẽ mang thai
9/4/2023
Tú Sụn
* Bác sỹ Duy Chương