KHỐN NẠN*

Ảnh: Sưu tầm


Thật là quá khốn nạn
Chính quyền xã Long Bình
“Đắp chiếu” máy lọc mặn
Khiến người dân bất bình

Nhà hảo tâm tài trợ
Giúp dân vượt khó khăn
Qua mùa hạn khốc liệt
Nghĩa tình này chi bằng

Lấy lý do tốn điện
Ngày hết bốn mươi ngàn
Chính quyền bèn “đắp chiếu”
Người dân đành khóc than

Lãnh đạo xã quá tệ
Bốn mươi ngàn là chi
Tại sao không tháo gỡ
Không vì dân, vì gì

Lãnh đạo chỉ liếm láp
Không lo gì cho dân
Đúng là quá khốn nạn
Quan chức này ai cần

Phải do dân, vì dân
Là chính quyền cách mạng
Còn bọn này khốn nạn
Vì chủ nghĩa cá nhân

Phải lên án mạnh mẽ
Chính quyền xã Long Bình
Như thực dân, phong kiến
Tàn ác với dân mình
11/4/2020
Tú Sụn
* Lấy lý do máy chạy chậm, hao điện, mỗi ngày tốn khoảng 40.000 đồng, chính quyền xã Long Bình (Gò Công Tây, Tiền Giang) đã “đắp chiếu” máy lọc nước mặn thành ngọt, dù hàng trăm hộ dân đang khát khô, quay quắt trước hạn, mặn khốc liệt.