QUAN THAM NGỒI ĐÓ CHỨ ĐÂU*

Ảnh: Sưu tầm


Xe vô cao tốc không ra
Người ta gọi cao tốc ma lâu rồi
Quan lớn vẫn ngồi đó thôi
Nuốt nhiều mà vẫn nuốt trôi vậy hề
Tháng nuốt sáu mươi ngàn xe
Năm trăm ngàn/ vé, thoạt nghe rùng mình
Đó là nhẩm tính trung bình
Nếu chi li sẽ thất kinh, mất hồn
Bộ Giao thông quá là khôn
Ngồi trên hưởng lộc dập dồn quanh năm
Thanh tra thi thoảng hỏi thăm
Kết luận thất thoát bao lăm đâu mà
Lắp hàng loạt ca me ra
Công nghệ cao cũng chỉ là cảnh thôi
Ôi Việt Nam đất nước tôi
Đâu đâu cũng thấy một trời mọt sâu
Quan tham ngồi đó chứ đâu
Chính phủ chưa thấy có câu đáp lời
17/4/2020
Tú Sụn
* Ông lớn nào của Bộ GTVT đứng sau cao tốc ma, mỗi tháng “nuốt” 60 000 xe?