NỖI NHỤC CỦA DÂN TỘC

Ảnh: Sưu tầm


Cả thế giới khâm phục
Một dân tộc kiên cường
Cả thế giới kinh ngạc
Một sự việc bất thường

Nhìn bảng điểm mà biết
Chỉ có ở Việt Nam
Gian lận trong thi cử
Đầu têu là quan tham

Tham của cải vật chất
Tham chức vụ, quyền uy
Tham ăn chơi gái gú
Tham luôn cả điểm thi

Trong cộng đồng xã hội
Không làm mà cứ ăn
Thì gọi là bóc lột
Còn đâu nữa công bằng

Quan gian lận thi cử
Là thối nát tột cùng
Không xứng đáng công bộc
Sao Nhà nước vẫn dùng

Cần điều tra nghiêm túc
Việc nâng điểm vừa qua
Quan tham nào dính líu
Quyết phải lôi cổ ra

Nỗi nhục của dân tộc
Vết nhơ chế độ ta
Cho vào tù bóc lịch
Giữ thanh danh nước nhà
1/9/2018
Tú Sụn