VUI VẦY

Ảnh: Sưu tầm, minh hoạ

Nào ai biết trước được đời mình
Biến cố ngờ đâu rã ngọc – quỳnh
Hạnh phúc vuông tròn, cay đột ngột
Tương lai xán lạn, đắng thình lình
Đau buồn tột độ sinh trầm cảm
Thống khổ triền miên bởi thất tình
Giải thoát ưu phiền nay chọn lối
Vui vầy sống mới thắm sinh bình
7/5/2021
Tú Sụn