CHỊ TIẾN CHỚ BUỒN*

Ảnh: Sưu tầm


Chị Tiến chớ buồn chị Tiến nghe
Bộ trưởng mà chi quá bét be
Bệnh nhân rền rĩ triền miên đó
Oán thán đêm ngày chị không nghe

Dẫu là miễn nhiệm quá muộn màng
Nhưng ngành y tế được sang trang
Bao năm u uất trong trì trệ
Ngày mai tươi thắm dưới nắng vàng

Công bằng mà nói chị rất hên
Tội chị lâu nay chửa ai quên
Nếu cho sòng phẳng là truy tố
Mới xứng những gì chị làm nên

Thiên hạ họ đồn chị tham lam
Tiếng xấu lan xa chị nên cam
Đôi co không ổn đâu chị nhé
Thời gian sẽ nhợt đi vết chàm

Chị về bên ấy nhớ tu thân
Dẫu cho yếu kém cũng quen dần
Nhắc chị từ nay nên tích đức
Chuộc lại lỗi lầm với nhân dân
16/10/2019
Tú Sụn
* Bộ Chính trị đã có quyết định giao Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nên bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế.