VIỆC LÀM NGỚ NGẨN**

Ảnh: Sưu tầm


Bắt chó về chi cho phiền
Tốn công chăm sóc tốn tiền nuôi ăn
Chó nào mà không có răng
Khám nghiệm lũ chó chi bằng vô công…
Đã rồi cấm chó thả rông
Phải có rọ mõm để không cắn người
Bắt chó chi họ chê cười
Bắt chủ nuôi chó mười mươi đúng rồi
Điều tra như bỡn như chơi
Luật lệ đã có sao hời hợt hê
Không có gì quá nhiêu khê
Chó cắn người chết bút phê dễ dàng
Tống giam khởi tố không oan
Cớ chi bắt chó! Công an buồn cười
8/4/2019
Tú Sụn
** Vụ 9 con chó thả rông cắn chết bé trai 7 tuôi ở Kim Động Hưng Yên, Công an không bắt chủ nuôi chó mà bắt chó về đồn chi cho mất công nuôi?