NHỮNG CON MẮT THÁNH**

Ảnh: Sưu tầm


Hoan hô ông Bộ Công Thương
Kiểm tra tác động môi trường tài ghê
Thật là hết chỗ để chê
Formosa nó gây mê cả rồi
Mắt thường và mũi ngửi thôi
Mà đã nức nở trăm lời hân hoan
“Phương pháp quan sát trực quan”
Mà dám kết luận an toàn mới kinh
Đúng là lãnh đạo nước mình
Chỉ có lấp liếm tài tình hơn ma
Kiểm tra chỉ để gọi là
Ô nhiễm nguy hiểm bỏ qua cho lành
Dân kêu đã thấu trời xanh
Quan thì ỉm tất nên đành chết oan
Formosa vẫn hiên ngang
Người dân mãi mãi hoang mang tột cùng
26/2/2019
Tú Sụn
** Bộ Công Thương kiểm tra Formosa bằng quan sát trực quan (không cần phương tiện kỹ thuật)