GỞI ÔNG CANG*

Tôi là ông thì tôi xin thôi việc
Mặt có dày thì cũng nhục lắm thôi
Tôi là ông thì tôi chui xuống cống
Dân họ thù, nguyền rủa nhục cả đời

Ông đã gây ra quá nhiều tội ác
Với người dân nghèo khó ở Thủ Thiêm
Họ oan ức mất nhà mất tất cả
Đến hôm nay tất cả vẫn lặng im

Cả đời ông mượn danh là lãnh đạo
Nhưng thực ra ma mãnh để làm tiền
Cả đời ông đã làm việc bỉ ổi
Nếu nhơn nhơn ngồi đó khó mà yên

Tôi khuyên ông hãy dũng cảm từ chức
Để góp phần rửa nhục với bản thân
Còn truy tố hay không bị truy tố
Là do ông thành khẩn trước nhân dân

Dù ông có nhiều nhà cao cửa rộng
Lắm vi la, biệt thự ở khắp vùng
Lúc chết không mang theo được đâu nhé
Đó đều là thực tế ước lệ chung

Tôi khuyên ông hãy trả lại tài sản
Mà chính ông ăn cướp của đồng bào
Họ bêu ríu, họ khinh khi nhiều lắm
Ông không còn tự trọng nữa hay sao?

Không liêm sỉ thì còn lòng tự trọng
Để may ra còn được chút làm người
Không có tất thì thành ra súc vật
Súc vật thời đâu có biết hổ ngươi!
8/8/2020
Tú Sụn
* Nguyên uỷ viên Trung ương, nguyên phó bí thư Thành uỷ tp HCM.