TẠI SAO Ư ?

Ảnh: Sưu tầm


Lâu nay chống tham nhũng
Toàn cử người nhúng chàm
Lâu nay chống tham nhũng
Toàn cử đúng quan tham

Chúng thành bè thành nhóm
Chúng lắm chước mưu mô
Đã thâm căn cố đế
Đố ai được đụng vô

Đã có tham nhũng chúa
Hưởng lộc tham nhũng con
Khắp nơi đều tham nhũng
Tiền núi cũng không còn

Bây giờ mỗi Bác Trọng
Đắp lên mỗi cái lò
Củi ngút trời ngập biển
Sức đâu đốt ra tro

Lâu nay chống tham nhũng
Chỉ rung cây răn đe
Chỉ gọi là gãi ngứa
Bố đứa nào nó nghe

Như bắt cóc bỏ đĩa
Nên chúng đã hoá nhờn
Luật có chỗ để lách
Nên tham nhũng nhiều hơn

Lâu nay đem xét xử
Toàn cử quan toà gian
Biến con trâu thành chuột
Nên tham nhũng tràn lan

Ông thanh tra nhà nước
Toàn cử người đại tham
Thanh tra chỉ qua chuyện
Với phong bì vẫn ham

Thanh tra là hợp thức
Con số được vê tròn
Coi như đã trong sạch
Chúng thoát tội quá ngon

Không cho chúng nó thoát
Là phải đúng thanh tra
Không cho chúng nó thoát
Là phải đúng quan toà

Và phải cần sửa luật
Thật nghiêm khắc nghiêm minh
Tham nhũng trên một tỷ
Là phải đem tử hình

Cứ duy trì như thế
Lắm đứa bị tử hình
Tham nhũng mới khiếp sợ
Tham nhũng mới thất kinh

Có hy sinh đời bố
Để củng cố đời con
Mà lấy tiền đổi mạng
Chúng thấy cũng không ngon

Đại biểu Nguyễn Anh Trí
Bức xúc hỏi tại sao
Tôi mạnh dạn nói thế
Anh đã thông chưa nào?!
22/11/2018
Tú Sụn