MÈO NHỜ CỌP KHEN MÈO

Ảnh: Sưu tầm


Ngày mười bốn tháng một
Đoàn công tác số ba
Do ông Võ Văn Dũng
Làm việc với tỉnh ta

Nghe Thường vụ báo cáo
Trong hơn ba năm liền
Có ưu và có khuyết
Có vui và có phiền

Hơn sáu ngàn sai phạm
Của tổ chức cá nhân
Đã xử lý rốt ráo
Làm đẹp lòng nhân dân

Ông trưởng đoàn khen ngợi
Và nhắc nhở đôi điều
Trên nội dung báo cáo
Ôi thật là đáng yêu

Thế là rất trọn vẹn
Kết quả đúng như mơ
Nghe thoáng qua phấn khởi
Phục tài và không ngờ

Lâu nay cánh báo chí
Cứ la ó rùm beng
Tỉnh nhà đâu phải vậy
Vu cáo là đồ hèn

Dân tình chưa thấu hiểu
Nghe kẻ xấu hùa theo
Dụng tương kế tựu kế
Mèo nhờ cọp khen mèo

Lãnh đạo tỉnh sáng suốt
Vượt qua những khó khăn
An dân là thượng sách
Ung dung mà làm ăn
15/1/2020
Tú Sụn