DỰ ÁN BT KỲ LẠ**

Ảnh: Sưu tầm


Khu di tích lịch sử
Thái miếu nhà Hậu Lê
Tỉnh Thanh Hoá tôn tạo
Theo hình thức BT

Dự án không đấu giá
Là công ty cầu đường
Giờ nhận việc tôn tạo
Đúng là quá bất thường

Ban đầu chín mươi tỷ
Đội hơn gấp ba lần
Thành hai chín ba tỷ
Để các quan chia phần

Thanh toán bằng quỹ đất
Rộng hơn sáu héc ta
Đất vàng khu đô thị
Hết nói quan chúng ta

Dự án quá kỳ lạ
Đề nghị quan thanh tra
Vào cuộc tìm uẩn khúc
Quan tham mới lòi ra
20/3/2019
Tú Sụn
** Dự án BT từ 90 tỉ “nở” thành 293 tỉ đổi lấy 6,5 ha đất vàng ngay tại TP. Thanh Hoá.