TƯƠNG TƯ

Ảnh: Sưu tầm


TƯƠNG TƯ
Tác giả: Tú Mỡ
Vì ai nên nỗi nhớ cùng thương
Một mối tơ tình dạ vấn vương
Sáu khắc mơ màng hình bạn ngọc
Năm canh nhớ tưởng bóng người vàng
Ruột tằm chín khúc vò tơ rối
Giấc điệp năm canh diễn khắc trường
Muốn nhắn cùng ai, ai nhắn hộ
Mòn đuôi con mắt giải sông Tương

(Hoạ bài TƯƠNG TƯ của Tú Mỡ – hoạ nguyên vận)
TƯƠNG TƯ
Chiều nhớ, đêm mơ, sáng lại thương
Bờ môi, ánh mắt mãi còn vương
Người đâu lộng lẫy sang như ngọc
Bóng ấy kiêu sa quý tựa vàng
Khao khát ân tình nên thắm thiết
Ước mơ duyên nợ đặng miên trường
Năm canh thao thức nằm mơ mộng
Thẹn bản thân mình chỉ mắm, tương
7/7/2021
Tú Sụn