CHƠI NGÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Quan ta bản chất khoe khoang
Vi la biệt thư xe sang ngút trời
Có từ ngày xửa lâu rồi
Ông to bà lớn một đời tham lam
Có tiền mà khỏi cần làm
Na ná bóc lột, rất ham khoe giàu
Chế độ ta thế mới đau
Trước, sau cách mạng như nhau cả làng
Đã là quan phải là sang
Đã là quan phải là càng chơi ngông
Nhìn qua ngó lại đau lòng
Biết xấu chế độ mà không thể nào
Vừa rồi báo chí xì xào
Hồ Thị Cẩm Đào ở tỉnh Sóc Trăng
Cưới con chị quyết đãi đằng
Ba ngày đằng đẵng cho bằng người ta
Ngứa mồm nên phải nói ra
Đại biểu Quốc hội té ra cũng đần
Xem thường quần chúng nhân dân
Trưởng đoàn to lắm nên cần phanh phui
Chính quyền có mắt như đui
Cơ quan đoàn thể cũng vui như thường
Từ địa phương đến Trung ương
Phớt lờ im bặt, vô phương hết rồi
Duy nhất chỉ cộng đồng thôi
Xôn xao bàn tán đứng ngồi không yên
Quan nhà ta quá là thiêng

24/7/2019
Tú Sụn