VÔ ƠN BẤT NHÃ*

Ảnh: Sưu tầm


Tốt đẹp làm chi với ngữ này
Thượng lưu, chảnh choẹ chốn trời Tây
Trốn dịch về đây chê, dè bỉu
Miễn phí thành ngu với ngữ này
22/3/2020
Tú Sụn
* Được cách ly miễn phí, du học sinh vẫn lên tiếng chê bai, dè bỉu và đòi quay về Anh: “Cơm tại đây quá khủng khiếp”. Không hàn ơn lại vô ơn!