MÙA THU ĐÃ QUA

Ảnh: Sưu tầm


Còn đâu màu cúc vàng ươm
Hết rồi thầm thoảng hương thơm những ngày
Còn đâu bao bận đắm say
Hết rồi chiều muộn bướm bay ong vờn
Ao thu giờ đã buồn hơn
Rừng thu giờ kém xanh rờn như xưa
Đang thu trời bỗng đỗ mưa
Gió se se lạnh, đong đưa lá cành
Cớ sao em nỡ quên anh
Thu mơ giờ đã chuyển thành đông sao!
Bão đâu, dữ dội ào ào
Rét đâu, mà thể cồn cào ruột gan
Liễu tuông lớp lớp hàng hàng
Trời thu ảm đạm, lá vàng phất phơ
Kể từ hôm ấy đến giờ
Buồn đau tràn ngập, thẫn thờ triền miên
Xa rồi một bóng thuyền quyên
Hết rồi một thuở hữu duyên ân tình
Còn đây một cõi vô hình
Đâu mùa thu đẹp, đâu mình với ta…
31/3/2018
Tú Sụn