CHUYẾN BAY NHÂN ĐẠO

Ảnh: Sưu tầm


CHUYẾN BAY NHÂN ĐẠO
Chủ trương nhân đạo nhân văn
Mà quân tham nhũng cứ ăn quá dày
Tiền hối lộ phải trao tay
Bôi trơn thông cửa lạ thay quan mình
Đúng ra “giải cứu” vì tình
Nhẫn tâm bóc lột có khinh vẫn vòi
Ai ơi chong mắt mà coi
Toàn là quan chức nhà nòi đấy cơ
Núp trên quyền lực mập mờ
Bao năm xôi thịt đến giờ lòi ra
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”*
Tài thì có chút nào đâu
Mệnh thì mệnh yểu mọt sâu tham tàn
Chui luồn mua bán lên quan
Phải siêng vơ vét để hoàn vốn thôi
Buôn quan một vốn bốn lời
Thế nên hối lộ coi trời bằng vung
Nhận tiền tỷ cứ ung dung
Dẫu ai chua xót tột cùng vẫn ăn
Đè ra móc họng bẻ răng
Kiều bào thảm hại than rằng cứ đang
Lưới trời lồng lộng rộng dang
Lùa quân hối lộ thẳng đàng vô lao
Trước toà chân thấp chân cao
Ấp a ấp úng ôi chao buồn cười
Thương thay cho kiếp con người
Bất lương đắc tội sẽ chui chốn tù
Quan tham là bọn quan ngu
Nhốt chúng trong tù chăn kiến cho bưa!
27/7/2023
Tú Sụn
* Trích Kiều của Nguyễn Du.