CÓ NHAU


Duyên số trời đã định
Chúng mình được yêu nhau
Trời tính hơn người tính
Tình yêu mãi bền lâu

Em ơi mình có nhau
Ví như cá có nước
Một tình yêu dài lâu
Đã hẹn từ kiếp trước

Em ơi yêu nhau rồi
Mình đắp xây hạnh phúc
Bên nhau mãi không thôi
Nhớ không rời một bước

Sướng ta cùng hưởng chung
Khổ chúng mình chia sẻ
Đời phải biết bao dung
Hãy vuông tròn em nhé

Tình yêu là ngà ngọc
Siêng mài dũa lên màu
Của trời cho là lộc
Nên mình đã có nhau
12/8/2017
Tú Sụn