HÂN HOAN

Ảnh: Sưu tầm


HÂN HOAN
Quan tham sạch bóng đất sinh sôi
Cuộc sống hân hoan quá tuyệt vời
Bức xúc căm thù thôi hiển hiện
Đau lòng tức giận đã dần vơi
Gắng công kiến tạo tương lai mãi
Dốc sức dựng xây hạnh phúc thôi
Tổ quốc yêu thương chung bảo vệ
Đẹp giàu rừng thẳm biển trùng khơi
30/6/2022
Tú Sụn