ĐÈN TRANG TRÍ TRÊN PHỐ GIỐNG LINGA* (cảm tác)

Ảnh: Sưu tầm


CỦA KÍN PHƠI GIỮA CHỢ ĐỜI
Sao mà tục tỉu vậy ai ơi !…
Nhố nhăng thô lỗ lại cứ phơi
Của quí sao bày ra giữa chợ
Đồ nghề lại để họ chê cười
Quan trên ngó thấy mà ngao ngán
Kẻ dưới nhìn xem tiếc của hời
Tục ngữ ngàn xưa còn để ngỏ
Nhân văn hiện đại vậy sao trời !…
Quảng Ngãi,29-1-2022
Trương Quang Thọ (MKX)

Cảm tác nhân đọc bài CỦA KÍN PHƠI GIỮA CHỢ ĐỜI của Trương Quang Thọ

ĐÈN TRANG TRÍ TRÊN PHỐ GIỐNG LINGA*
(Thủ vĩ ngâm)
Linga**nghều nghệu nhả tinh tươi
Thách thức Yoni**thấy mắc cười
Hỏi có linh tê cùng vạn vật
Mà rằng tục tĩu trước bao người
Thuần phong chẳng phải chưa công nhận
Mỹ tục càng không quá hổ ngươi
Trang trí mừng xuân như kích dục
Linga nghều nghệu nhả tinh tươi
30/1/2022
Tú Sụn
* Cụm đèn led trang trí mừng xuân nhâm dần (2022) trên phố
** Linga biểu hiện đặc tính dương, Yoni biểu hiện đặc tính âm của thần Siva.