DANG TAY KHÔNG ĐÚNG LÚC

Ảnh: Sưu tầm


Tốt nhất là ở tại nhà
Không khuyến khích để chen chúc
Dang tay đón không đúng lúc
Gây phát tán Corona
19/3/2020
Tú Sụn