LỜI TÂM SỰ TRƯỞNG PHÒNG “HÓT GƠN”*

Ảnh: Sưu tầm


Đời em đã an phận
Chỉ cắt tóc gội đầu
Nhờ quan là khách ruột
Đã dắt em qua cầu

Quan mình luôn háu gái
Mà em thì gái ngon
Biết lẳng lơ một chút
Sẽ từ nhọ thành son

Cũng nhờ vốn tự có
Quan ưu ái em nhiều
Bổ nhiệm và thăng chức
Nhanh như nước thuỷ triều

Em không có học vấn
Quan bày em mượn bằng
Để hợp thức chức vụ
Cử đi học lằng nhằng

Cũng nhờ quan em đã
Hội tụ đúng quy trình
Làm Trưởng phòng Hành chính…
Cuộc đời em hiển vinh

Đến giờ trót bại lộ
Em trách em khù khờ
Em trách quan xúi dại
Biết làm sao bây giờ

Em tiếc đời con gái
Quan dùng em quá lâu
Chì lẫn chài đều mất
Giờ có còn gì đâu

Xin cấp trên độ lượng
Tội em chỉ một phần
Là chi vốn tự có
Còn lại tội của quan
5/10/2019
Tú Sụn
* Lời tâm sự nữ nhân viên gội đầu hớt tóc xinh đẹp, mới học xong cấp 2 đã “bước chân” vào làm chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, thăng tiến đến chức Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, vừa bại lộ, gây chấn động dư luận.