DẪU……

Ảnh: Sưu tầm


DẪU…
Dẫu nắng chang chang vẫn đợi chờ
Dẫu buồn vô hạn cứ làm thơ
Dẫu mây u ám, càng mong ngóng
Dẫu gió mơn man, cũng thẫn thờ
Dẫu biết hoa kiêu, lòng mãi nhớ
Dẫu chưa trăng tỏ, dạ hoài mơ
Dẫu ngàn giông bão không chùn bước
Dẫu có đãi bôi, dẫu hững hờ
14/7/2021
Tú Sụn