BUỒN VU VƠ

Ảnh: Sưu tầm


Vu vơ len lỏi vào hồn
Chiều nay trong dạ bồn chồn, vì sao
Biết giờ em ở nơi đâu
Có thương, có nhớ, có sầu như anh
Yêu nhau tha thiết chân thành
Tin nhau, trong giấc mộng lành cũng tin
Nâng niu trân trọng giữ gìn
Nhớ lời ước hẹn như in trong lòng
Cớ sao vì nhớ vì mong
Vắng em một buổi đã trông đã chờ
Lo gì mà cứ thẫn thờ
Đã tin sao vẫn nghi ngờ là sao
Không yên, trong dạ nôn nao
Thuỷ chung, trong sáng tự hào em luôn
Tìm không ra được ngọn nguồn
Làm sao lo lắng để buồn vu vơ
19/9/2016
Tú Sụn