ÔNG GIÁO SƯ TỒI*

Ảnh: Sưu tầm


Thật không ngờ, con người Đặng Hùng Võ
Giáo sư tồi nên đề xuất linh tinh
Đánh thuế cao dân nghèo không trụ được
Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Cả nước khinh trình độ Đặng Hùng Võ
Thiếu nhân văn và thiếu cả tình người
Vô đạo đức và vô cùng thâm độc
Coi người nghèo như bọn khỉ, đười ươi

Ông ta nói, nghe mà lòng cay đắng
Bấy lâu nay vẫn mạo nhận giáo sư
Bấy lâu nay tôn sùng là trí thức
Đến bây giờ thì mới rõ thực hư

Người ta nghèo mới tìm đường kiếm sống
Phải tha phương cầu thực chốn thị thành
Ông chặn họng bằng con đường tăng thuế
Chẳng khác nào thủ đoạn bọn lưu manh

Đất nước nghèo, giờ lại nghèo bền vững
Vì thuế dân vỗ béo giáo sư tồi
Ngữ như ông xã hội này không thiếu
Họ biết điều không múa mép ra thôi
6/12/2019
Tú Sụn
* GS Đặng Hùng Võ: Tăng thuế để hạn chế dân di cư vào Hà Nội, TP.HCM. Dùng thuế là bộ lọc, là rào cản kỹ thuật duy nhất để giải quyết vấn đề di cư. Chứ cứ như thế này chả mấy chốc dân số Hà Nội, TP.HCM tăng lên 40 – 50 triệu người mà không cách gì cản được!