HÃY CƯƠNG QUYẾT

Ảnh: Sưu tầm

HÃY CƯƠNG QUYẾT
Nhũng-tham cương quyết đánh tơi bời
Lại để vụ này chửa tận nơi
Còn đó quan gian đang tại vị
Vẫn là chúa tể ở trên ngôi
Hay chăng cấn cái nên do dự
Chớ để mềm lòng phải thả trôi
Đất nước lâm nguy vì lũng đoạn
Đừng nhằm chỉ xử đám bề tôi
9/6/2022
Tú Sụn