VÔ TÌNH

Ảnh: Sưu tầm


Miếu thờ năm tháng rêu phong
Dẫu là hoang phế, cũng không hoang tàn
Vô tình nhẹ bước qua ngang
Vô tâm, đâu thoảng khói nhang ngày nào
Thánh thần giờ ở trên cao
Thẳm trong vời vợi, ôi chao vô cùng
Niềm riêng còn mãi trập trùng
Vô tình, quên cả ngày chung góc trời
6/4/2018
Tú Sụn