QUAN THAM NHŨNG THÌ AI CŨNG BIẾT

Ảnh: Sưu tầm


Một sự thật lâu nay vẫn rõ
Hễ làm quan là phải giàu to
Thậm chí có siêu xe biệt thự
Sống xa hoa trên cả ấm no

Một sự thật lâu nay vẫn vậy
Vợ con quan luôn chảnh và sang
Sống xa xỉ thượng lưu nhung lụa
Là hoàng thân của chốn nhân gian

Tại sao giàu, thì ai cũng biết
Quá rõ ràng nhưng phải làm thinh
Thu nhập khủng có từ tham nhũng
Dẫu nhà quan cũng bị coi khinh

Dân đã biết cũng đành để biết
Quyền lực đâu mà dám làm gì
Nếu bép xép coi chừng mang hoạ
Phận mọn hèn chớ có hòng chi

Quan với nhau họ đều biết cả
Nhưng đều tham đâu dại nói ra
Cứ như thế nghiễm nhiên tồn tại
Cả quan to quan nhỏ một nhà

Quan tham nhũng thì ai cũng biết
Bị khinh khi nhưng mặt quá dày
Bởi chúng đã suy đồi đạo đức
“Bây nghĩ gì mặc kệ bọn bây”
9/2/2019
Tú Sụn