THUYỀN ĐÃ ĐI XA

Ảnh: Sưu tầm


Con thuyền đã bỏ tôi
Lẻ loi bờ sông lạnh
Con thuyền đã xa tôi
Giọt sương buồn đặc quánh

Bờ lau nghiêm dáng đứng
Gió đậu trên cành cây
Nóng nung lòng hừng hực
Nơi phương trời có hay

Sông buồn lăn tăn sóng
Bóng hơi sương lững lờ
Âm thanh xưa đồng vọng
Thêm ướt mèm câu thơ

Trăng buồn đi về đâu
Bầu trời mây xám xịt
Chân trời xa lên màu
Giờ hồn tôi mờ mịt

Đã mấy mùa giông gió
Đã bao đêm mong chờ
Cửa lòng đang bỏ ngỏ
Cho hồn bay trong mơ

Ước sao chiều không tắt
Ước sao đêm không dài
Chân trời trong tầm mắt
Dõi theo hình bóng ai

Nếu thuyền không trở lại
Bến lẻ loi một đời
Nếu thuyền xa mãi mãi
Sông tơi bời, đơn côi
27/6/2018
Tú Sụn