TRÁCH AI*

Ảnh: Sưu tầm


Doanh nghiệp kinh doanh gạo
Không thực hiện hợp đồng
Cung cấp gạo dự trữ
Bộ Công thương thuận lòng

Xuất khẩu cứ xuất khẩu
Gạo trong kho quốc gia
Bốn phần trăm dự trữ
Còn lại đào không ra

Giữ an ninh lương thực
Bộ Công thương đứng đầu
Nhưng không chấp hành lệnh
Thủ tướng cũng chịu sầu

Đây là việc đáng trách
Bây giờ biết trách ai
Hay là trách Thủ tướng
Để cho chúng làm sai?
15/4/2020
Tú Sụn
* Ông Âu Anh Tuấn, cục trưởng Cục giám sát quản lý hải quan – Tổng cục Hải quan, cho biết nhiều doanh nghiệp bỏ hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia có tên trong danh sách đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tháng 4.