THỦ THIÊM: BẠO TÀN CON SÂU CHÚA CÓ BÌNH YÊN

Ảnh: Sưu tầm


Cộng tất cả tội ác
Thời phong kiến cổ kim
Và thực dân Mỹ nguỵ
Cũng chỉ bằng Thủ Thiêm

Hai mươi năm ròng khóc
Hai mươi năm kêu oan
Bọn sâu Hai, Ba, Sáu
Chúng khoát áo nhà quan

Chúng cưỡng chế đập phá
Chúng bơm cả hơi cay
Đánh thương tích đổ máu
Đúng là bọn cướp ngày

Một Thủ Thiêm tan tác
Một vùng quê hoang tàn
Người dân không nhà cửa
Sống lo sợ hoang mang

Đầu têu là Hai Nhựt
Con sâu chúa bạo tàn
Hắn mượn tay công an
Đàn áp dân tàn khốc

Hắn dùng mọi thủ đoạn
Độc ác và đê hèn
Thủ Thiêm chỉ biết khóc
Vì họ là dân đen

Dưới trướng của Hai Nhựt
Là Ba Đua, Sáu Cang
Cùng chung tay góp sức
Tạo nên lớp dân oan

Thế nên tận Hà Nội
Hình thành làng Thủ Thiêm
Hai mươi năm khiếu nại
Trung ương vẫn lặng im

Đã mấy đời thủ tướng
Phải bịt mắt nhét tai
Coi như là không biết
Khiến đau thương kéo dài

Quan thành phố đương nhiệm
Vờ buồn bả, hứa lèo
Quốc hội đứng ngoài cuộc
Thủ Thiêm mãi gieo neo

Khi cụ tổng ra lệnh
Đã hai lần thanh tra
Miễn cưỡng làm qua chuyện
Kết quả chỉ gọi là

Đến tận cùng thống khổ
Dân oan kêu thấu trời
Sáu Cang bị kết tội
Sâu chúa mới rụng rời

Dẫu sống trong nhung lụa
Hai Nhựt giờ không yên
Ba Đua đang hốt hoảng
Bởi đoán được nhãn tiền

Rồi mai đây sẽ biết
Sâu chúa có bình yên ?
Cả nước vui hả dạ
Thủ Thiêm sẽ đoàn viên
2/12/2018
Tú Sụn