TRÌ TRỆ TRƠ LÌ CỦA LÃNH ĐẠO

Ảnh: Sưu tầm


Quốc gia đã có nhiều bộ luật
Nhưng người phạm pháp cứ để yên
Côn đồ liên kết quan gian lận
Phá hoại niềm tin chỉ vì tiền

Quá nhiều vụ việc trong cả nước
Cưỡng chế người dân mượn côn đồ
Như thế là ta đã phạm pháp
Còn đâu tư tưởng của Bác Hồ ?

Quá nhiều trạm BOT trong toàn quốc
Làm sai dân cãi, mượn côn đồ
Doanh nghiệp, quan tham thành một bọn
Đàn áp dân lành chứ ai vô

Gần đây BOT Phú Gia-Phước Tượng
Xảy ra xô xát mất an toàn
Cũng vì đặt trạm sai vị trí
Côn đồ đánh đập trước công an

Bấy lâu người dân luôn bức xúc
Nói hoài Chính phủ vẫn không nghe
Để cho xã hội luôn nhầm hiểu
Nhà nước, quan gian đứng một phe

Niềm tin chế độ dần mai một
Kinh tế thụt lùi đến thảm thương
Nợ công chồng chất cao vượt ngưỡng
Đất nước rơi vào thế nhiễu nhương

Trì trệ trơ lì của lãnh đạo
Mù mờ nhưng cũng đã hiểu ra
Của cải bạc tiền mờ ý chí
Bức tranh ảm đạm của Quốc gia
16/2/2019
Tú Sụn