CÔ GIÁO BẤT NHÂN BẤT HIẾU**

Ảnh: Sưu tầm


Trường Trung học cơ sở Đồng Thạnh
Huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang
Có cô giáo bất nhân bất hiếu
Hành mẹ già kêu cứu than van

Hắn chiếm đoạt nhà cửa ruộng đất
Đuổi mẹ già đi ra khỏi nhà
Lập bàn thờ thắp hương van vái
Cho bà mẹ sớm theo ông bà

Một người mẹ quá là vô phúc
Đẻ ra con không có tính người
Tư cách đâu mà làm cô giáo
Nhìn học trò có thấy hổ ngươi

Cô giáo gì mà quá độc ác
Ngành giáo dục cần loại ra đi
Phải truy tố vì tội bất hiếu
Người như thế sống chẳng ích gì
15/4/2019
Tú Sụn
** Lãnh đạo trường Trung học cơ sở Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tiếp nhận đơn “kêu c.ứu” của bà Lưu Thị Nhãn (78 tuổi) ở ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) về việc t.ố c.áo con gái r.uột của bà là cô Cao Đình Lệ Hằng (51 tuổi) là giáo viên của trường đã có những h.ành v.i ng.ược đ.ãi, đuổi bà ra khỏi nhà.