SAY

Ảnh: Sưu tầm


Đắm chìm trong ánh mắt em
Ngã nghiêng say khước say mèm không thôi
Mắt em tỏ rõ bao lời
Khiến anh tự nguyện trọn đời yêu em
Men bia men rượu không thèm
Anh say men ấy trong em nồng nàn
Nghiện rồi “rượu”thánh cao sang
Ngất ngây, say mãi bên nàng anh yêu!
30/6/2017
Tú Sụn