ĐÃ BỔ NHIỆM BỪA*

Ảnh: Sưu tầm


Viện trưởng Viện kiểm sát
Bao che cho án gian
Để chia phần tư lợi
Vẫn bổ nhiệm chức quan

Lên Trưởng ban Tổ chức
Là phải đúng quy trình
Loại tham nhũng, hối lộ
Mà bổ nhiệm linh tinh

Xem mấy lãnh đạo cũ
Có xơ múi gì không
Mà nhắm mắt phê duyệt
Bổ nhiệm bừa, bất công

Thời buổi này ghê lắm
Chúng mua bán dễ dàng
Bọn lưu manh, gian giảo
Vẫn ngồi ghế nhà quan

Địa phương nào chặt chẽ
Cấp uỷ nào vững vàng
Thì nơi đó trong sạch
Không có mặt quan gian
23/8/2020
Tú Sụn
* Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Quân – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai do có những sai phạm trong thời gian làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai.