TÌNH MẪU TỬ

 


TÌNH MẪU TỬ
Dẫu không mang nặng đẻ đau
Mà sao vấn vít nợ nhau kiếp nào
Dẫu không chung giọt máu đào
Mà yêu thương mãi dạt dào sắt son
Thắm tình mẹ, hiếu thảo con
Thành tâm trao nhận vuông tròn thiết tha
Chung chăn chung gối chung nhà
Trước sau trọn vẹn đậm đà tin yêu
Bao la nồng ấm cưng chiều
Mênh mông đạo hiếu muôn điều con ngoan
Thiêng liêng mẫu-tử ngọc vàng
Thế nhân hiếm có, ngút ngàn tình thâm
Lòng nhân hậu ắt tại tâm

14/6/2023
Tú Sụn