SAY EM


Từ buổi ban đầu anh gặp em
Từng đêm thao thức, nhớ từng đêm
Ước ao ánh mắt yêu trìu mến
Khao khát bờ vai nõn nhung mềm
Bình minh ló dạng đà trông ngóng
Hoàng hôn sẩm tối vẫn chờ thêm
Say em, say ngã nghiêng trời đất
Say rồi lại muốn được say thêm
26/7/2017
Tú Sụn