YÊU…

Ảnh: Sưu tầm

(Thủ nhất thanh-Vĩ thủ vĩ ngâm)
Yêu em từ buổi gặp đầu tiên
Yêu quá đi thôi ánh mắt hiền
Yêu dáng thanh tao như thể hạnh
Yêu mi lúng liếng thật là duyên
Yêu tâm phúc đức mười mươi vẹn
Yêu tính hiền hoà một vận riêng
Yêu mãi suốt đời không phút nhạt
Yêu hoài một bóng gặp đầu tiên
10/8/2021
Tú Sụn