THU DIỆN KIẾN

Ảnh: Sưu tầm


THU DIỆN KIẾN
Bằng lòng nắng Hạ đã đi qua
Lá úa heo may đúng thật là
Màu cúc vàng hươm chưa nở rộ
Gió đồng vi vút đã ngân nga
Bầu trời xanh ngát vòm cao ngất
Con suối trong veo cảnh thái hoà
Diện kiến Thu về dâng nỗi nhớ
Tháng ngày thuở ấy lắm phong ba
27/8/2023
Tú Sụn