KHÔNG KHỞI TỐ VỤ BÙI QUANG TÍN*

Ảnh: Sưu tầm


Thế là đã đứt đuôi con nòng nọc
Kể từ đây mang oán xuống âm ti
Trần gian có người biết lý do gì
Nhưng tố tụng họ ơ hờ nhiều cớ
Trên thiên đình nghe tiếng than của vợ
Cũng làm ngơ vì lắm chuyện đang lo
Một mạng oan nhưng đâu sánh chuyện to
Thôi đành vậy! Họ nói sao nghe vậy
Tuy họ biết, họ nghe chính xác đấy
Nhưng đời nay đâu dễ thắng lương tâm
Thôi thì thôi, ngậm đắng khóc âm thầm
Đợi mai sau sẽ có ngày giải oán
11/8/2020
Tú Sụn
* Vụ luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu: Công an TP.HCM không khởi tố