KHAI CHƯA THÀNH KHẨN*

Ảnh: Sưu tầm


Hơn hai trăm triệu đô la
Ngu đâu mà nhận có ba triệu hề?
Là bộ trưởng mà u mê?
Phép chia chưa thuộc, nhận về phần thua?
Khai nhận chi giống như đùa
Đố ai tin chuyện bán mua các người
Giờ đây dở khóc dở cười
Giơ mặt ra đó hổ ngươi vô cùng
Quá khứ đóng vai người hùng
Nay co ro xó xe thùng vô lao
Hết rồi ngày tháng tự cao
Huân chương Độc lập tự hào huênh hoang
Hết thời biệt thự xe sang
Còn đây nhà đá thở than cuối đời
Tham thì thâm hỡi người ơi
Lên voi xuống chó mấy hồi nhớ cho
Vụ này bộ trưởng ăn to
Khai chưa thành khẩn vì lo “tử hình”
Xử thật nghiêm kẻ khác kinh
“Khiển trách, cảnh cáo” dân tình không tin
Quan tham to mắt mà nhìn

3/9/2019
Tú Sụn
* Cả hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều khai nhận tiền từ ông Phạm Nhật Vũ để chỉ đạo sớm bán cổ phần AVG cho Mobifone. Trong đó, riêng ông Son nhận đến 3 triệu USD.